buy1

 

ebay_paypal

 
סיפורו של ג'ון קבילי

ראיינה:
אילת אסקוזידו

תקציר
בסדרת ריאיונות תועדו סיפוריו המרתקים של ג'ון על אודות ילדותו ביוון, בקהילת יאנינה; העסקים המשפחתיים המצליחים; נסיבות הצלתו מציפורני הנאצים ואבדן אביו ובני משפחה נוספים. הוא העלה זיכרונות מימי נעוריו, עלייתו ארצה ובנייתו העצמית, המשפחתית והמקצועית. ג'ון קבילי – איש עסקים שבנה אימפריה מפוארת בעשר אצבעותיו ובזכות כישרונו הרב, חריצותו וביטחונו ביכולתו.  

הריאיונות הוקלטו ותומללו על פי בקשת המשפחה.

ג'ון ואשתו מטי קיבלו תקליטור, שעליו נצרבו קבצי הקול וקבצי המלל.חזרה>>

kabili