buy1

 

ebay_paypal

 
סיפורה של שרה

ראיינה:
אילת אסקוזידו

תקציר
בסדרת פגישות עם שרה היא העלתה זיכרונות מימי ילדותה ונעוריה, מאז מלחמת העולם הראשונה.

שרה נזכרה בסיפורים מרתקים מהנסיעה למצרים בתקופת המלחמה, מגן הילדים, מהחיים ברובע היהודי של ירושלים, מחיי משפחה חרדית; ואף תיארה את מהלך חייה הבוגרים עם בעלה המנוח וכמה אנקדוטות שנוגעות לגידול ילדיה, היום – הורים וסבים בעצמם.

היא שיתפה ברגעי שמחה וצער, סיפוק וכאב ובתובנות שלה כיום בהסתכלות לאחור.חזרה>>

sara