buy1

 

ebay_paypal

 
לא נרדם בשמירה

ייעוץ לשוני:
דקלה מארק אופנהיימר, אילת אסקוזידו

שנת הוצאה: תש"ע, 2010    
40 עמודים
הפקה: משרד הביטחון

תקציר
חוברת מידע על מבחר של ארבעה-עשר שירי להקות צבאיות, מצורפת לדיסק "לא נרדם בשמירה" בהפקת חיל החינוך והנוער – מחלקת החינוך וענף תרבות – מדור הפקות; עבור משרד הביטחון – אגף משפחות והנצחה, היחידה להנצחת החייל.


חזרה>>

lo_nirdam