buy1

 

ebay_paypal

התחקיר הוא איסוף מידע ממוקד ממקורות שונים, אשר נועד בעיקרו לצורך שילובו בסיפור הנמסר מפי הלקוח. התחקיר מטרתו להעניק לסיפור הֶקשר היסטורי רחב יותר; הוא מאפשר ליצור רצף כרונולוגי הגיוני ולדייק בפרטי הרקע בעת כתיבת הסיפור.

תחקיר היסטורי נועד להעמקה בתולדות הקהילה, הארגון או היישוב ומשמש כחומר רקע לעיבוד ספר, תסריט, לעיצוב תרשים מבנה הארגון ועוד.

תחקיר גנאולוגי מעשיר את כתיבת תולדות המשפחה ומסייע בבניית אילן היוחסין.