buy1

 

ebay_paypal

עריכת תוכן ועריכת לשון משלימות זו את זו ומשתלבות זו בזו, תוך נגיעה בשכבות הטקסט השונות: החל מעיצוב מבנה הספר או חלוקתו לפרקים וכלה בהקפדה על כללי הדקדוק והפיסוק.

העריכה עשויה לכלול שכתוב כתב יד שנכתב על ידי הלקוח או בני משפחתו, כלומר כתיבתו מחדש. דרגות עריכה אחרות הן – עריכה יסודית, עריכת ליטוש, הגהה והתקנה.

צוות הכתיבה מורכב פעמים רבות מעורך תוכן ועורך לשון המשתפים ביניהם פעולה ומעבדים יחד את חומרי הגלם הנמסרים לנו והנאספים על ידנו. בסיומו של תהליך כתיבה, עריכה, קבלת הערות מהלקוח, תיקון והתאמות – מתקבל סיפור קריא, נהיר, עשיר ומדויק מבחינה לשונית.