buy1

 

ebay_paypal

הפקת דפוס היא החוליה האחרונה בתהליך הפקת ספר או אלבום.

איכות הספרים של "הסיפור שנשאר" מעידה על הסטנדרט הגבוה שאנו מקפידים עליו לכל אורך התהליך, גם בשלב הגימור. ההתמחות שלנו היא הפקת ספר איכותי מאל"ף עד ת"ו – משלב הראיונות עד לשלב ההבאה לדפוס.

לאחר שהשקענו בכתיבה ובעריכת הסיפור ועיצבנו אותו מבחינה גרפית, מובן שחשוב לנו לשמור על הרמה הגבוהה גם בשלב ההדפסה. היצירה שהתפתחה בבית היוצר שלנו יקרה ללבנו ואנו מחויבים לכל פרויקט, לכן התוצאה הסופית חשובה לנו לא פחות מאשר ללקוח.

אנו נוכחים בבית הדפוס בעת העבודה על הספר ולפי הצורך גם בכריכייה. פיקוח דפוס הוא שירות שהמעצב הגרפי של הספר מעורב בו או אחראי עליו. הגרפיקאי מכיר כל עמוד שעיצב וכל גוון של צבע שבחר, הוא יודע מה לדרוש מבית הדפוס וכיצד להגיע לתוצאה המדויקת והאיכותית ביותר. ללא פיקוח על ההדפסה – הספר עלול להינזק, איכותו תיפגם.

אנו לא מחייבים אף לקוח להדפיס באמצעותנו. ובכל מקרה, הלקוח מקבל לידיו את קבצי הספר והוא יכול להפיק את הספרים בעצמו.

אפשרויות הפקה נוספות: