buy1

 

ebay_paypal

גאוות יחידה - הנצחה ושימור ההיסטוריה של החברה ומורשתה

תיעוד שורשי החברה ומורשתה חיוניים הן כלפי פנים והן כלפי חוץ.

כלפי פנים: לגיבוש צוות העובדים; לחיזוק תחושת ההזדהות עם מטרותיה ותחושת השייכות דרך עשייה משמעותית משותפת; להשבחת המקצועיות של העובדים; ככלי הדרכה ולמידה ארגונית; ככלי להערכה ולהפקת לקחים, ללמידה מהצלחות ומקשיים וכדי לא להמציא את הגלגל מחדש בכל פעם.

הנצחת סיפורה של החברה הוא חלק חיוני מכל פעולת הערכה והצדעה לאנשים שהכרעותיהם הן שהביאו את החברה לשיא תפארתה. יתרה מזאת, הספר יספק לחברה "מפת דרכים" שתסמן לאן פניה נשואות כעת. חברו את העובדים בחברה לסיפורה, לערכיה. שתפו אותם בתהליך התיעוד, שלבו את תוצרי התיעוד בתהליכי הדרכה של עובדים חדשים, העניקו את הספר כשי לעובדים.

כלפי חוץ: כל חברה עסקית חפצת חיים זקוקה לדבר שיבדל אותה מהאחרים. הסיפור שלכם יתאר את ההיסטוריה של העסק, את חידושיו ואת מאפייניו הייחודיים; ישפר את תדמית החברה בעיני אחרים; ויהיה עדות והוכחה להישגים.

ספר החברה – בין אם הוא יוצא בדפוס ובין אם הוא מתפרסם באינטרנט – ממצב את החברה כחלוצת התחום, כמובילה וכבולטת בין המתחרים. על כן, יש לו חשיבות שיווקית, פרסומית ולעתים אף מעשית לצורך גיוס משאבים.

גם לקוחות ושותפים עתידיים לעסקים יקראו בשקיקה וירצו לדעת עליכם יותר. הגדירו עבורם מה עומד מאחורי החברה ומהם מטרותיה ומחויבויותיה... והכול באריזה אלבומית מכובדת ומרשימה.

פנו אלינו כדי שנתעד את הארגון או החברה שלכם ונספר על:

•    התפתחות וצמיחה
•    תולדות מייסדי החברה
•    סיפורם התקדמותם של מנהלים בכירים בארגון ואנשי מפתח
•    זיכרונות מפי ותיקים
•    המתודולוגיה הייחודית שהחברה פיתחה או מציעה
•    תרומת הארגון לתולדות המדינה ולתועלת החברה