buy1

 

ebay_paypal

 
איש תם וישר
סיפורו של צבי גרטנר ז"ל
2000-1937

כתבה: רינה גרטנר
ערכו: אילת אסקוזידו והילה שביט
 
שנת הוצאה: תשע"א, 2011  
55 עמודים
3 עותקים מודפסים וספר דיגיטלי
צבע מלא

ish-tam2

תקציר
צביקה נולד ב־2 במרץ 1937, בתל אביב, כבן בכור למנחם ולדבורה גרטנר. מילדות ניכר כישרונו הטכני, לכן פנה ללימודי מסגרוּת בתיכון המקצועי "מקס־פיין". עם שחרורו מצה"ל המשיך ללימודי שרטוט טכני והחל לעבוד במפעל "אמקור" בתל אביב. מאוחר יותר עבר לחברת "פליז אמקור" בחולון.

בשנת 1960 נשא צביקה את רינה, בחירת לבו. כאשר ילדיהם – איריס ואחר כך ארנון – באו לעולם, היה צביקה המאושר שבאדם. הוא היה אב גאה, דואג ומשקיע, ובעל אוהב.

לצד מסירותו למשפחה עמדה עבודתו במרכז חייו, ולאחר עשרים וחמש שנות עבודה אף זכה בפרס "העובד המצטיין" של "ידיעות אחרונות". ההערכה לוותה בקידום בתפקידו, אולם כעבור ארבע-עשרה שנה נקלע המפעל לקשיים וצביקה פוטר בהודעה לקונית בכתב. באותה עת מצבו הבריאותי הלך והידרדר, ומחלת הלב שבה לקה החריפה.

בגיל שישים ושלוש נפטר צביקה ממחלתו.

בספר זה מסכמת רינה רעיתו ארבעים שנות נישואים – ריקודים ובילויים, שמחת הולדת הילדים וגאווה בגידולם, וגם התגברות על מכשולים ומהמורות כמו ההבדלים שבין בני זוג וקשיים אחרים. הספר מיועד בעיקר לנכדיו של צביקה, שיזכרו ושיכירו אותו, את צניעותו ואת שאיפתו להעניק לאהוביו את כל מה שלא קיבל בחייו.

חזרה>>