buy1

 

ebay_paypal

מעבר לנהר באו אבותינו
היהודים באורפה ובדרום-מזרח טורקיה, עלייתם לארץ ישראל והתערותם בה

שנת הוצאה: תשע"ג, 2013
הוצאת מוזיאון ראשון לציון
כל הזכויות שמורות לעמותה לשימור מורשת יהודה אורפה בראשון לציון


  meeve2

"בית הכנסת, האתון וסבא רבא של נתניהו", שמעון כהן, ערוץ 7
ערב השקת הספר, נילי ערבה, מוזיאון ראשון לציון


הספר מגולל את קורותיה של העדה האורפלית בדרום מזרח טורקיה.

 

 חזרה>>


meever5