buy1

 

ebay_paypal

"הסיפור שנשאר" מציע שירותים ומוצרים ייחודיים לתיעוד סיפורה של חברה; לעריכת קורות העסק המשפחתי; לעיצוב ספר היובל לקהילה; ולהפקת אלבום תולדות היישוב.

אנו מראיינים את ותיקי הארגון (פרטי או ציבורי), את חבריו ועובדיו, מתעדים את סיפוריהם; ועורכים את ההיסטוריה של הארגון לכדי אלבום עשיר, מרשים ומרתק.
בין לקוחותינו: 
shlomhayeled
misrad_habitahon
rivlin
chess
logo-silva
midrashamb_logo

femiprimium

katif

 קראו עוד:

המומחיות שלכם ושלנו - על סיפור חיים מקצועי
להיפתח לעולם - על ספר החברה
תעד את הישגיך - על סיפורו של יזם
גאוות יחידה - על הנצחה ושימור מורשת הארגון
הענף עליו אתם יושבים - על מפעלים שותפים לתחום פעילות משקי או עסקי
ישראלים בחו"ל - על חיבור מחודש לסיפור המשפחתי