buy1

 

ebay_paypal

קישורים - חברה ותרבות

"תולדות ישראל" - פרויקט לתיעוד סיפוריהם של בני דור תש"ח.

"ישראל נגלית לעין" - פרויקט לתיעוד ושימור אלבומי תמונות משפחתיים, מכון יד בן צבי.


אוסף מכתבים מרגשים, שנונים ומצחיקים שנכתבו במהלך ההיסטוריה
- דואר ישראל

עופרי אילני, "אלמלא השואה היו היום בעולם עד 32 מיליון יהודים", הארץ, 19.4.2009

ד"ר מריוס כהן, "עדות כמקור ידע", מגזין "גליליאו"

אביבה חלמיש, "מה מנסים ביוגרפים לעשות?", העבר ומעבר לו בעריכת אמיר הורביץ

הערך "ביוגרפיה" בוויקיפדיה

אליענה אמדו לוי-ולנסי, "המקוריות שבתפיסת ההיסטוריה ביהדות - השוואה עם תפיסות אחרות", חברה והיסטוריה, בעריכת יחזקאל כהן. משרד החינוך ירושלים תש"מ

ד"ר ענת ישראלי, "נשים בימים ההם ובזמן הזה – הרהורים על נשים, יהדות וזמן" - מכללת אורנים

סרטון קצר לילדים על ביוגרפיות - בריינפופ (למנויי בריינפופ בלבד)