buy1

 

ebay_paypal

article7לספר את סיפור החיים / רוברט אטקינסון
THE LIFE STORY INTERVIEW / Robert Atkinson

 

המאמר תורגם ומופיע כאן באישורו של פרופ' רוברט אטקינסון ובאדיבותו
תרגמה מאנגלית: עינת רותם

 

סיפור קורות חיינו הוא כה בסיסי לטבע האדם, עד שאין אנו מודעים לחשיבותו. אנו חושבים בצורה של סיפור, מדברים בצורה של סיפור ומקנים משמעות לחיינו דרך הסיפור. בני אדם מספרים על אירועים מחייהם, הן לחבריהם והן לזרים. הסיפורים שאנו מספרים על חיינו טומנים בחובם נושאים ומוטיבים נצחיים ואוניברסליים. מוטיבים אלה הם גרסאות של אחד מאלפי המיתוסים, המעשיות העממיות והאגדות שעברו מדור לדור ושנגעו באמיתות הפנימיות שלנו. סיפורים מחברים אותנו אל שורשינו.

 

סיפורים שיחקו תפקיד מרכזי בחייהם של בני החברות המסורתיות בעבר. דרך הסיפור הועברו היסודות הנצחיים של החיים. סיפורים שסופרו מדור לדור נשאו עמם ערכים שישתמרו לעד, כמו גם לקחים מחיים מלאי תוכן. סיפורים מסורתיים בנויים כדגם אל-זמני וכלל עולמי, שהוגדר על-ידי חוקרים שונים כניתוק, פרדה ואיחוד מחדש
(Van Gennep 1960);  לידה, מוות, לידה מחדש (Eliade 1954);  או עזיבה, טקס חניכה, ושיבה לחברה (Campbell 1968). דגם זה כמוהו כתוכנית, או תבנית ראשונית, אשר בתוכה מבטא הסיפור איזון שנוצר בין כוחות מנוגדים. הדגם יוצק את היסודות לעלילת הסיפור, ומסייע למספר להיזכר בפרטים, בעודו שומר על הכיוון שבו אמור הסיפור להתקדם.

 

גם הסיפורים שאנו מספרים על חיינו שלנו כיום, מונחים על פי אותו דגם ואותם מרכיבים נצחיים. חיינו נפרשים לפי תוכנית שטבועה בנו ומתקדמים לפי הדגם של "התחלה, שיבוש, ופתרון", עם חזרות רבות על אותו הדגם. חיינו מורכבים מסדרות של אירועים ונסיבות השאובים מבאר של חוויות אב-טיפוסיות משותפת לכל שאר בני האנוש. מתוך ההקשר האוניברסלי-הנצחי הזה נוכל להתחיל להבין את חשיבותו וכוחו של ריאיון סיפור החיים, ועד כמה הוא טבוע במהותנו.

 

סיפור מעשיות טבוע בדמנו. אנחנו המין של מספרי הסיפורים. סיפורים היוו בעבר את מרכז חיי הקהילה. כעת אנו נכונים יותר להכיר בכך, שיש בנו ובסיפורים שאנחנו מספרים על חיינו, משהו מהאלים ומהאלוהות. סיפור קורות החיים מכוון אותנו, מקנה תוקף לניסיוננו האישי, מעניק ערך לחיינו, ומחזק קשרים חברתיים.
הסיבה לכך שאנו מספרים את סיפורינו כיום, נעוצה בתפקידים המקוריים של הסיפורים הקדומים ביותר שידועים לנו. מיתוסים וסיפורי עם שרתו באופן מסורתי ארבע מטרות:
•    להביא אותנו לידי מודעות עצמית,
•    להתוודע לאחר,
•    למסתורין של החיים,
•    וליקום (Campbell 1970).
מיתולוגיה חיה כוללת סמלים, מוטיבים ואבות-טיפוס שפונים אלינו ברמה אנושית בסיסית ביותר. הם משתקפים מעבר לפרטי אל תוך התחום הציבורי. יש להם עוצמה שמתחברת לרבדים העמוקים ביותר שבתוכנו. בין שהם דתיים או מסורתיים, הסיפורים נוגעים בלב החיים שכולנו נושאים בחובנו.

 

גם סיפורי חיים, משרתים מטרות בסיסיות אלו, בהביאם את הנושאים והמוטיבים שמצויים במיתולוגיות חיות אל תוך חיינו שלנו. בעודנו מספרים את סיפור חיינו, צפים ועולים מוטיבים ונושאים נצחיים, שמחברים אותנו אל אבותינו הקדומים. סיפורי חיים משרתים מטרות אלה בארבע דרכים נפרדות:
הראשונה, דרך המרכיבים והמוטיבים האנושיים העמוקים שבהם, הסיפורים יכולים להנחות אותנו פסיכולוגית, שלב אחרי שלב, דרך כל מהלך החיים. הם מקדמים גילוי עצמי, ומסייעים לנו להתמקד ולהביא את עצמנו לכלל שלמות, על ידי הבנה ברורה יותר של החוויות שחווינו, של הרְגשות שלנו בנוגע לחוויות אלו, ומשמעותן לגבינו. הסיפורים שאנו מספרים על חיינו עוזרים לנו לארגן את החוויות שלנו. הם מאפשרים לנו להביט על חיינו באופן סובייקטיבי ואובייקטיבי בו זמנית, בעודם מסייעים לנו בבניית זהותנו העצמית.
שנית, סיפורים יכולים לאשר, להקנות תוקף, ולתמוך בניסיוננו החברתי, ולהבהיר את יחסינו עם הסובבים אותנו. הם אוכפים את אמות המידה המוסריות, ומעצבים את הפרט על-פי דרישות החברה. סיפורים עוזרים לנו להבין את המשותף ואת המבדיל בינינו לבין אחרים. סיפורים מעניקים תחושת שותפות.
שלישית, סיפורים יכולים לשרת מטרות מיסטיות-דתיות, כשהם מעמתים אותנו עם תעלומה כבירה. סיפורים מעוררים רגשות יראה, השתאות, ענווה, כבוד והכרת תודה כשאנו מתוודעים לתעלומות שמסביבנו. רגשות אלה מסייעים לנו להשתתף במסתרי הקיום בהווה. הסיפורים נושאים אותנו אל מעבר לכאן ולעכשיו, מעבר לקיומנו היומיומי, ומאפשרים לנו להיכנס אל עולם הרוח, לתחום הקודש.
ולבסוף, סיפורים יכולים לשמש בחקר היקום, כלומר לאפשר מבט פרשני כוללני על היקום ביחד עם ידע על תקופתנו. מבט כלל עולמי, ששופך אור על מהלכו הטבעי של היקום שמסביבנו. סיפורים עוזרים לנו להבין את העולם, שאנחנו מהווים חלק ממנו, ולהבין כיצד אנו משתלבים בו.

 

כאשר סיפורי חיינו מסופרים בצורה שעוקבת אחרי תבנית נצחית זו של שינויים, הם יכולים להעביר את העצמה והמשמעות של אגדה חיה עבורנו ועבור מאזינינו. זאת על ידי כך שיציפו תובנות, רגשות, ונאמנויות שיכולות להביא את האדם לדרגה חדשה של בגרות, להעניק לו תחומי אחריות חדשים, וייתכן שאפילו מעמד חדש. כעת אנו מכירים יותר בעובדה שלכל אחד יש סיפור, ואפילו סיפורים רבים, לספר על חייו, ושאלו הם סיפורים חשובים. (Atkinson 1995, 1998; Kenyon & Randall 1977; Randal 1995; Gubrium & Holstein 1998).


הספר " THE LIFE STORY INTERVIEW" יצא לאור בהוצאת:
Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, ©1998

המרכז למחקר החיים שפרופ' רוברט אטקיסון עומד בראשו -
http://usm.maine.edu/cehd/csl/

חזרה >>