buy1

 

ebay_paypal

article4ספרות ביוגרפית כאמצעי ללימוד היסטוריה 

שנים עברו מאז ישבתי לאחרונה בשיעור היסטוריה, פרק זמן שמאפשר לי לבחון מחדש את הדרך שבה ניסו ללמד אותי מקצוע משמים זה... סליחה, מקצוע מרתק זה.

היכרותי עם עולם "סיפורי החיים" מעמידה באור חדש את המושג "היסטוריה". עתה אני מבינה כי ספרי ההיסטוריה שאני הייתי מעדיפה כתלמידה הם ביוגרפיות. ההיסטוריונים ישתוממו, המורים להיסטוריה בוודאי ירימו גבה ואולי אף יפנו אליי כתף בזלזול. אבל אין חשש, אינני מציעה להחליף את ספרי הלימוד, אלא להקדים היכרות עם סיפורי חיים ללימוד דידקטי.

אני מודעת היטב למעמדן הנחות של הביוגרפיות על מדף ספרי ההיסטוריה. למעשה הן די נודו ממנו למדף אחר, אולי ספרותי, אולי פילוסופי, משהו שקשור להגיגים סובייקטיביים ושאינו ראוי לעמוד לצד איתני התיעוד הרציני, השקדני, האקדמי וכמובן – האובייקטיבי So called.

דווקא התיאורים האישיים של אירועים היסטוריים כפי שהם מופיעים בביוגרפיות ובאוטוביוגרפיות, ודווקא היותם נרשמים על פי הזיכרון, כחוויה ייחודית נושמת ולא על בסיס עובדתי חיצוני (מנוון, ההפך מחיוני) שלוקט על ידי חוקרים כאלה ואחרים – מאפשרים לקורא להביט על תיאורים היסטוריים כעל עדות סובייקטיבית נטולת יומרות של "אמת מוחלטת". ההיסטוריה כפי שהיא נרשמת בספרות הביוגרפית איננה אבסולוטית (מוחלטת) ואינה מובנת מאליה, אלא רלטביסטית (יחסית) ומזמינה את הקורא בהם לשאול, להטיל ספק, לפתוח אנציקלופדיות, להיכנס למאגרי מידע מקוונים, לעיין באטלס, להשוות ולברר כיצד מתוארים אותם אירועים בספרים אחרים. תלמידים צעירים נוטים לעתים ללגום (לא רק היסטוריה) מתוך ספרי הלימוד ככתבם וכלשונם. ההנחה של הקורא ביוגרפיה או אוטוביוגרפיה היא ספקנית מראש ובכך אני מוצאת את כוחן החינוכי הגדול.

יתרון גדול נוסף של ספרים ביוגרפיים הוא הסיפוריות שלהם, הממד האנושי שבהם, הקלות שבה ניתן להזדהות אתם. הם מעוררים בנו ספקטרום רחב של רגשות שדרכם מעובד הסיפור ההיסטורי. לטעמי זה לימוד מעמיק ומעשיר הרבה יותר מאשר בדרך השכלתנית, המשננת, הקונבנציונלית.

אולי ראוי היה לבחון מהי המטרה בלימוד היסטוריה. האם צבירת ידע היא המטרה? ובכן אני רואה מטרה אחרת לנגד עיניי, מטרה אותה אני מאמצת לעצמי והייתי רוצה שהיא תעמוד גם לילדיי. המטרה שלי היא לבחון את ערכי המין האנושי לאורך תקופות שונות בהיסטוריה וללמוד מהם. הרי סיפורי חיים מציבים אותנו מול מצבים מציאותיים שבהם אנשים שקלו ובחרו נתיב זה או אחר. בחירתם נעשתה על רקע היש והאין של תקופתם, ובאמצעות ערכי תרבות, מוסר ודת. השאלה: כיצד אני הייתי שוקל ובוחר באותה סיטואציה היא שאלה בלתי נמנעת. בדמיוני אני יכולה ללבוש את בגדיהם של גיבורי הביוגרפיה, לנשום את האוויר שהם נשמו, להשתמש בטכנולוגיות שעמדו לרשותם... אבל איני יכולה לנטוש את השקפת עולמי.

בגיל שבו לומדים היסטוריה מתעצבת השקפת העולם, מתחדדת, מתבהרת ולעתים מתערפלת, ושוב מתלכדת לכדי תובנות חדשות. הספרות הביוגרפית עשויה להועיל מאוד בתהליכי עיצוב אלה


אילת אסקוזידו


חזרה >>

 

 

 

 

Можно просто глушить их прикладом по голове, По правде сказать, чем стрелять в живых зверей, я бы предпочел сам пастись вместе с ними, безмятежно ответил Кольтер.

Электроны и протоны, положительные и отрицательные частицы соединяются в постоянном заряде, не похожие ни на атомную решетку, ни на жидкую плазму.

Когда занялся первый рассвет, Саладин предпринял первую атаку.

Вскоре он станет для них недосягаем.

Реакция последовала только тогда, когда вне-запно дым вновь поднялся столбом, словно стирая эти россыпи смертоносно-го салюта.

Обе ее руки взметнулись и обхватили мое горло.

А, но если ты мне доверишься полностью ты должен выбирать все живое станет твоим врагом.

Затем он передвинулся вперед и возглавил скольжение, тормозя ботинками эльфов; наконец ему удалось задержать падение, и он начал толкать коня вперед.

В современной модели мироздания реальность представлена в виде шара из плотной, но весьма неоднородной субстанции.

Густота нитей почти полностью скрыла противника.

Аззи пришлось призвать на помощь все свое самообладание.

В те времена, когда Илит еще служила силам Тьмы, она не раз видела подобные зеркала в древнем Вавилоне и в Египте.

Молви лишь слово, и мы немедля бросимся на защиту твоего достославного имени.

Но только вряд ли я соглашусь участвовать в этом предприятии.

от пальм до пиний строка из стихотворения Р.

Она рассчитывала, как она сказала, увидеть призрак леди Агаты.

Однако в подробности плана я посвящу тебя позднее.

На губах осталась легкая улыбка.