buy1

 

ebay_paypal

224illusion

מה אתם רואים בציור שמימין? אני רואה גביע. נזכרתי בגביע הזה כשחשבתי על מערכת השעות של בית הספר. חשבון, שפה, אנגלית, גיאוגרפיה, תורה וספורט. טבלה השעות שמייצגת את מקצועות הלימוד... 
המשך

yael3מפגש מפתיע בין צאצאי קורבנותיה של מניה שוחט.

(בתמונה: חגורת הכסף של יצחק־אביגדור)
 "סבתא, שמעתי היום את הסיפור על סבא שלך – מפיה של סבתא אחרת. ותשמעי דבר מוזר – היא טוענת שזה הסיפור על סבא שלה!"... המשך

write_meשבוע הספר הוא אירוע מו"לי שיווקי.

זה פשוט שוק. יריד. הזדמנות למכור את המוצרים האלה שנקראים ספרים, וכל גימיק הנלווה אליהם...
 המשךarticle11ילד המובל במסדרונות מערכת החינוך, מכיתה לכיתה, משנה לשנה, מה הוא לומד? הרי גם בשלושים שנה לא נצליח לדחוס לתוך ראשו ... המשך


article12עם ישראל, עם של עבדים שיוצאים לחופשי, מקבל מפי האל נורמות וחוקי התנהגות חדשים. ובמה פותחים המשפטים? בדיני נזיקין? בגניבה? ברצח? לא. דווקא ... המשך


article13בכל פעם שאירוע קהילתי כזה או אחר עומד בפתח, האם אתם מקבלים את ההודעה והתזכורות בשמחה, רושמים ועוקבים? האם אתם מתעלמים? ... המשך
הולכת לי


article14אברהם אבינו, העברי הראשון, מוביל אותי להרהר בחשיבות הגדולה של ההתכנסות האישית העצמית. ומכיוון שזו ההתכנסות האישית שלי שאני משתפת אתכם בה... המשך

בנות, אינטליגנציה גבוהה ובלמים


article15ילדי כיתה ב' עוברים מדי שנה מבחן פנימי בבית הספר בהבנת הנקרא ובחשבון. 15% מתלמידי כל כיתה שנמצאו ... המשך

השותף הסמוי במערכת - מעורבות הורים בבית הספר

article16כשהילד שלך בגיל הגן את מתרגלת לקבל דיווחים שוטפים על מצבו. כמעט כל דבר מגיע לאוזנייך, בין אם מדובר בהברקה שהבליחה או בסכסוך ... המשך


קריאה אישית בפרקי אבות

article20סוג של חמשיר: חמישה נושאים וחמישה נשואים. רבי טלפון מציג שתי תקבולות משלימות ומסיים במשפט מחץ. החיים קצרים, חולפים ביעף, ומרובות המשימות שלנו על פני האדמה. כל אחד והקארמה שלו... המשך

הקוצים של לוטם

kipod1

"רצה פעם הקיפוד
עם מישהו לרקוד
אך לא מצא לו כל חבר
כולם אמרו: הינך דוקר"
(אנדה עמיר-פינקרפלד)

רקד ודקר – שני פעלים שונים, בשׂיכּוּל אותיות. מה היחס ביניהם? ספר ילדים חדש בוחן את... המשך

 


article30החיפוש אחר החרב המיוחדת שבני ביקש להשלמת התחפושת שלו – "חרב אור", פריט שבלעדיו הוא לא יוכל להיות מי שהחליט להיות ליום אחד – גרם לי לחשוב שוב על בנים ועל חרבות. וחניתות. ואקדחים... המשך