buy1

 

ebay_paypal

שיר ערשי הרחוק

ריאיון כתיבה ועריכה:
אילת אסקוזידו


תשס"ד, 2004
86 עמודים 

תקציר
ספר הזיכרון לאלכסנדר משתלב ומשתרג בסיפור חייה של שושנה. בהדרגה נחשפת תמונת זוגיות נדירה, שמפעימה אף יותר לנוכח סיפוריהן של משפחותיהם.
השניים נולדו וצמחו בעולמות מרוחקים מאוד ושונים זה מזה. הוא יליד ורשה, בן למשפחת סוחרים אמידה, פליט, ניצול. היא צברית ילידת הארץ, בת להורים עמלי כפיים: אביה ממוצא תימני ואמה ממוצא מרוקני.
בעזרתה הוא הִכה כאן שורש, בעזרתו היא פרשה כנפיים. כגשר איתן לדורות הבאים, מצאו השניים שפה משותפת, יעדים וערכים משותפים, והשלימו זה את זה בהבנה ובשלווה. שורשיהם השתלבו זה בזה והגרעינים ששתלו בהם הוריהם עלו ופרחו. עתה הם שולחים ענפים ומצמיחים ניצנים-נינים חדשים.

שושנה, אישה מופלאה ויקרה עד מאוד, הלכה לעולמה במאי 2007. יהי זכרה ברוך.

חזרה>>