buy1

 

ebay_paypal

אונדזערע משפֻּאחע (המשפחה שלנו)
קורות המשפחות צולינגר ופרל 1906-1956


ריאיון כתיבה ועריכה:
אילת אסקוזידו
ריאיון ביידיש ותרגום: ד"ר אריאלה קרסני
עיצוב גרפי: סטודיו יובל טל בע"מ, ירושלים

שנת הוצאה: תשס"ה, 2005    
218 עמודים
35 עותקים
צבע מלא 
דפוס: סיוון דיגיטל, תל אביב
כריכה: כריכיית דן, תל אביב

zollinger_mispuche
תקציר
הספר מלווה את תולדות שתי המשפחות – צולינגר ופרל – במשך כחמישים שנה, עד לאיחודן בנישואי אברהם וחוה בשנת 1956.
שישה מבני המשפחה רואיינו, כולם ניצולי השואה. כל סיפור מרתק בפני עצמו, אך שילובם יחד ואיחודם לכדי רצף כרונולוגי, פורש יריעה היסטורית של קורות משפחה אחת בתקופה סוערת. זו פיסת היסטוריה שמשקפת את קורותיה של משפחה יוצאת רומניה לפני השואה, במהלכה ואחריה.

לעיון
בספריית יד ושם, ירושלים


חזרה>>